Særlig servicevejvisning

Pr. 1. april 2004 blev der indført en ny form for vejvisning i Danmark, som benævnes særlig servicevejvisning.

Særlig servicevejvisning er vejvisning til virksomheder i det åbne land, som virksomhederne dækker omkostningerne til. Virksomhederne skal indsende en ansøgning for at komme i betragtning til vejvisningen. Ansøgningsskemaet sendes til den vejbestyrelse, der er ansvarlig for vejvisningen i krydset.

I forbindelse med en ansøgning om særlig servicevejvisning, opkræves der et beløb på 500 kroner, som skal indbetales af ansøgeren i forbindelse med ansøgningen. Beløbet refunderes ikke ved et eventuelt afslag på ansøgningen.

Der opkræves betaling for køb og opsætning af servicevejvisning samt efterfølgende nedtagning ved virksomhedens eventuelle ophør. Omkostningerne udgør dags dato i alt 4.200 kroner eksklusiv moms. Beløbet skal indbetales af ansøgeren, før forvaltningen bestiller og opsætter skiltet.

Der opkræves endvidere betaling efter regning for reparation eller udskiftning.

Vejledning til særlig servicevejvisning samt ansøgningsskema i pdf-fil