Råden over vej-, torve- og parkarealer

Brug af vej-, torve- og kommunale parkarealer i Jammerbugt Kommune kræver tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Nærmere regler fremgår af Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt kommune i pdf-fil

Råden over vejarealer

Ansøgning om container på vejareal