Julebelysning - orientering

Jammerbugt Kommune indgik kontraktligt forhold med Thy-Mors Energi A/S (TME) med virkning fra 1. januar 2007, om drift og vedligeholdelse af kommunens belysningsanlæg på gader og stier, inklusiv levering af lys på samme.

Samtidig er der nye skærpede krav i Stærkstrømsbekendtgørelsen gældende fra 1. januar 2007.

Det betyder, at der vil ske nogle ikke uvæsentlige ændringer i forhold til blandt andet juleudsmykkende belysning, såvel for sæson 2007/ 2008 som i tiden fremover.

Borger-, Erhvervs-, Handelsstandsforeninger med flere, er blevet orienteret om de nye tiltag indenfor gadelys / julebelysning.

Orientering til borgerforeninger med flere

Orientering fra Sikkerhedstyrelsen

Orientering om to mulige tilslutningsmodeller i Jammerbugt Kommune