Danskerlisten

Du kan registrere dit udlandsophold på “danskerlisten” hos Udenrigsministeriet, hvis du ønsker, at de skal kontakte dig ved fx naturkatastrofer i det land, du rejser til

Danskerlisten

Formålet med at registrere sig på danskerlisten er at give Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte dig i en akut krisesituation i udlandet. Det kan være i tilfælde af en naturkatastrofe, en terroraktion eller en væbnet konflikt, i det land du opholder dig i. I en sådan situation kan du have brug for information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Registrering på danskerlisten er et frivilligt tilbud. Du kan bruge det ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. Listen opdateres årligt for at sikre at oplysningerne er korrekte.

Du bliver registreret på danskerlisten gennem et personligt password eller NemID.

Læs også

Andre sider 

Udenrigsministeriets nye app, UM Rejseklar kan downloades fra alle app stores. Appen giver dig mulighed for lettere at forberede din rejse - og ikke mindst mulighed for lettere at komme i kontakt med Udenrigsministeriet, hvis noget går galt.