Rabatordninger til kollektiv transport

Unge, studerende, ældre og personer med handicap kan benytte sig af særlige rabatordninger, når de rejser med bus, tog og metro.

Ungdomskort

Prisen på et Ungdomskort afhænger af, om du er 16-19 år, elev på en ungdomsuddannelse eller studerende på en videregående uddannelse. Du skal du selv betale et grundbeløb pr. dag (egenbetaling). Se priserne på ungdomskort.dk/priser (nyt vindue)

Hvis du går på en videregående uddannelse, der er startet den 1. juli 2016 eller senere gælder der særlige regler, som du kan læse på ungdomskort.dk (nyt vindue)

Hvis du er ny bruger og vil have et Ungdomskort, skal du søge via ungdomskort.dk (nyt vindue). 

Hvis du skal ændre noget i forhold til dit nuværende ungdomskort, skal du gå på MitUngdomskort (nyt vindue)

DSB Ung kort og Arriva Ung (tidligere WildCard) - til dig mellem 16 og 25 år.

Bemærk, fra 18. marts 2018 er det ikke længere muligt at købe DSB Ung Kort og Arriva Ung. Fremadrettet vil der på alle rejser være en fast rabat på 25% uanset rejse/billet-type for unge. Læs mere på dsb.dk under DSB Ungdomsbilletter.

DSB Ung Kort

Hvis du er mellem 16 og 25 år eller på en SU-berettiget uddannelse, kan du købe et DSB Ung Kort (tidligere WildCard).

Fordele ved DSB Ung Kort er bl.a.:

  • op til 50% rabat på standard togrejser i Danmark, når du passerer en takstgrænse
  • 20% rabat på dine Øresundsbilletter med DSB Ung Kort

DSB Ung Kort koster 125 kr. (2017) for et helt år, når du vælger at få det i DSB App.

Som plastikkort koster det 150 kr. (2017)

DSB Ung Kort gælder i et år.

Læs mere om DSB Ung Kort på DSB's hjemmeside

Arriva Ung

Hvis du er mellem 16 og 25 år eller på en SU-berettiget uddannelse, kan du købe et Arriva Ung kort.
Fordele ved Arriva Ung er bl.a.:

Du kan købe billige Arriva og DSB ungdomsbilletter til din togrejse, og du får rabat, hvis du rejser på rejsekort med kundetypen 'ung'. Du kan benytte Arriva og DSB ungdomsbilletter i Arrivas og DSB's tog på takstoverskridende rejser, når du rejser over mindst én takstgrænse.
Arriva Ung koster 125 kr. (2017) om året.
Arriva Ung fås som en web-app eller på print.

Læs mere om Arriva Ung Kort på Arrivas hjemmeside

Rabatter for ældre og pensionister

Hvis du er fyldt 65 år eller modtager førtidspension, kan du hos DSB købe billetter og periodekort med rabat. Periodekortet giver ret til at køre med tog, bus eller metro. Der er dog visse begrænsninger for, på hvilke tidspunkter du må rejse med dit pensionistkort.

Når du køber dit pensionistkort, skal du huske:

  • Hvis du er fyldt 65 år: sundhedskort (sygesikringsbevis), pensionsmeddelelse eller lignende, hvor navn, fødselsdag og –år fremgår.
  • Hvis du er under 65 år: en original pensionsmeddelelse med navn på. Pensionsmeddelelsen må højst være et år gammel.

Ledsagekort - for personer med handicap

Hvis du har et handicap og har brug for en ledsager, kan din ledsager rejse gratis med DSB, når du har et ledsagekort.

Du kan læse mere om ordningen, og hvordan du kan søge om kortet under 'Transport for personer med handicap'.

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over din rejse med kollektiv transport, skal du starte med at sende en skriftlig klage til trafikselskabet.

Hvis du derefter ikke er tilfreds med trafikselskabets afgørelse, kan du udfylde klageskemaet på Ankenævnet for Bus, Tog og Metros hjemmeside. De vil herefter starte en sag mod trafikselskabet.

Det koster 160 kr. (2017) i gebyr at klage. Hvis billetten har kostet mindre end 160 kr., er gebyret 80 kr. (2017). Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.