Maksimaltakster for taxikørsel

Teknik og Miljøudvalget fastsætter maksimaltakster for taxikørsel. Det er tilladt at køre til lavere takster end de, der er vedtaget af udvalget.

Her kan du se de gældende maksimaltakster i pdf-fil