Mit barn går på en anden skole end distriktsskole - kan vi få et gratis skolebuskort?Befordring til anden skole end distriktsskolen, herunder også elever til friskoler (indenfor kommunegrænsen)

Jammerbugt Kommune har godkendt et ekstra serviceniveau, hvor elever kan få gratis skolebuskort til anden skole, hvis betingelserne er opfyldt.

Elever der har valgt friskole eller anden skole end distriktsskole ydes befordring under forudsætning af:

  • Eleven opfylder afstandskriterierne til distriktsskolen
  • Eleven opfylder afstandskriterierne til den skole, der er valgt
  • Kørsel med eleven påfører ikke Jammerbugt Kommune yderligere omkostninger, end hvis eleven skulle befordres til distriktsskolen.


Dette betyder i praksis at elever, såfremt de er berettiget til befordring, vil modtage et NT-skolekort eller køre med en kommunal skolebusrute, såfremt ruten passer. Der planlægges ikke ruter, der tager særlig hensyn til elever til friskoler eller anden skole end distriktsskole, da dette vil medføre en merudgift for kommunen.

For de elever der er kørselsberettigede og hvor der ikke kører offentlig bus/kommunal skolebus, kan der evt. aftales kørselsgodtgørelse med forældrene.

Kontakt

Kørselskontoret

Tlf. 41 91 24 10
Telefontid: 08.00 - 12.00