Kan mit barn få buskort til førskole-tilbud pr. 1. april?Jammerbugt Kommune har truffet beslutning om, at børn der er flyttet fra børnehave til SFO pr. 1. april – vil være kørselsberettigede efter samme kriterier som
0. kl. elever – dvs. længere skolevej end 2,5 km.

Børnene vil være kørselsberettigede i perioden 1. april – 30. juni. I sommerferien skal forældrene selv sørge for befordring.
Befordringen gælder til første indringning ca. kl. 8. og hjemkørsel efter førskoletilbud f.eks kl. 12.00 (forskelligt fra SFO til SFO).
Hvis barnet går i SFO efter førskoletilbuddet f.eks. til kl. 15, skal forældrene selv sørge for befordring.

Er barnet kørselsberettiget og har behov for kørsel – kan forældrene henvende sig til skolens kontor for udstedelse af buskort til NT-ruter eller henvise til de kommunale skolebusruter.

Kontakt

Kørselskontoret

Tlf. 41 91 24 10
Telefontid: 08.00 - 12.00