Hvis vi bor ved en trafikfarlig skolevej?Trafikfarlig skolevej til distriktsskolen

Kommunen sørger for befordring af elever, der har kortere skolevej end de foreskrevne regler i Folkeskoleloven, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Kommunen beslutter om en vej betragtes som trafikfarlig efter indhentet udtalelse fra Vejmyndigheden og Politiet.

Der er i Jammerbugt Kommune enkelte veje, der er skønnet som trafikfarlige skoleveje. I de tilfælde er eleverne berettigede til kørsel til skole.

Befordring til anden skole end distriktsskolen ved trafikfarlig skolevej

Jammerbugt Kommune har godkendt et ekstra serviceniveau ved trafikfarlig skolevej.
Der sørges for gratis befordring til elever, som har valgt anden skole end distriktsskolen indenfor Jammerbugt Kommunes grænser (inkl. privat- og fri-skoler) under forudsætning af,

  • at elevens skolevej til distriktsskolen er omfattet af trafikfarlig skolevej vurderet af politiet,
  • at elevens skolevej til den skole, der er valgt, er omfattet af trafikfarlig skolevej vurderet af politiet,
  • at udgiften til befordring ikke overstiger den udgift, som Jammerbugt Kommune ville have ved befordring til distriktsskolen.

 

Kontakt

Kørselskontoret

Tlf. 41 91 24 10
Telefontid: 08.00 - 12.00