Hvem kan få gratis skolebuskort?Kommunerne er ifølge Folkeskoleloven forpligtiget til at sørge for befordring af elever, der har langt mellem hjem og distriktsskole, og af elever som har en trafikfarlig skolevej.

For at få et gratis skolebuskort til dit barn skal det opfylde Folkeskolelovens minimumkrav for afstand mellem bopæl og distriktsskole.

  • 0. - 3. kl. elever der har længere skolevej end 2,5 km.
  • 4. - 6. kl. elever der har længere skolevej end 6,0 km.
  • 7. - 9. kl. elever der har længere skolevej end 7,0 km. 
  •     10. kl. elever der har længere skolevej end 9,0 km. 

Kommunen sørger for befordring af elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Se også siden Kan mit barn få gratis skolebuskort?

Kommunen er kun forpligtiget til at sørge for befordring til distriktsskolen og indenfor kommunegrænsen.

Kontakt

Kørselskontoret

Tlf. 41 91 24 10
Telefontid: 08.00 - 12.00