Kontakt Kørselskontoret

Kørselskontoret varetager planlægning af kørsel i Jammerbugt Kommune.

Telefontid

Ved henvendelse vedr. Skolekørsel kan Kørselskontoret kontaktes mandag til fredag fra kl. 8.00-12.00 på tlf. 4191 2410 eller på mail: taxa@jammerbugt.dk

Ved henvendelse vedr. genoptræning- Læge - og speciallægekørsel kan kørselskontoret kontaktes mandag til fredag fra kl. 9.00-12.00 på tlf. 7257 7200 eller på mail: fribefordring@jammerbugt.dk

Henvendelser udenfor dette tidsrum

Kan i meget akutte tilfælde ske via Jammerbugt Kommunes hovednummer på tlf: 7257 7777. Det vil sige i tilfælde, hvor der er en akut opstået ændring m.v. samme eftermiddag eller efterfølgende morgen.

Ændringer til planlagte kørsler

Vi gør opmærksom på, at planlagte ændringer skal oplyses til Kørselskontoret hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage før ikrafttrædelse af hensyn til planlægning og orientering til vognmænd.

Vi henviser og opfordrer i øvrigt alle til at benytte vores mail på taxa@jammerbugt.dk

Her kan man indsende ændringer (bemærk også her gælder 5-dagesfristen), spørgsmål m.v. angående skolekørsel. Husk ud over selve ændringen at opgive elevens navn, hjemadresse og skole. Kørselskontoret vil efterfølgende vende tilbage.