Visitationsgrundlag

Bopælskommunen er forpligtet til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse til borgere i forbindelse med afprøvning eller tilpasning af kropsbårne hjælpemidler.

For at blive visiteret skal der rettes henvendelse til kommunens Myndighedsafdeling, som sender et bevillingsskema.

Bevillingsskemaet vurderes af Myndighedsafdelingen og de giver svar på, om du kan bevilges kørsel eller ej.