Serviceniveau vedrørende hjælpemiddel

Serviceniveauet for denne type kørsel er lavet i samarbejde mellem NT, Flexdanmark og Kommunen.

Ifølge det vedtagede serviceniveau må borgeren leveres på adressen for behandling op til en halv time før aftalens start.

Borgeren må vente i op til en halv time fra det tidspunkt for afhentning efter behandling, der er givet fra Kørselskontoret. Derudover må chaufføren være et kvarter forsinket, hvilket betyder en max ventetid på 45 minutter.

Hvis du er med i kørselsordningen, skal du være indforstået med:

  • Ventetid
  • Samkørsel
  • Omvejskørsel
  • Du skal være klar ved taxaens ankomst. Chaufføren melder sin ankomst på hjemmeadressen samt hos leverandøren.

Du kan kun blive kørt fra hjemmeadresse til leverandøren. Vi kan ikke køre dig til andre adresser også selvom vejen er kortere