Praktiske oplysninger

Bestilling af kørsel til hjælpemiddelleverandør.

Kørselskontoret

Du skal være bevilget kørsel til hjælpemiddelsleverandør af Myndighedsafdeling for at bestille kørsel.

Bestillingen kan foretages op til 14 dage før, du skal af sted og skal så vidt muligt ske senest dagen før inden kl. 12.00.

Tlf.: 72 57 72 00
Mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 12.00

Du skal oplyse følgende ved bestilling:

  • Cpr. nr.
  • Navn
  • Afhentningsadresse
  • Leverandørens navn og adresse
  • Dato og tid for behandling
  • Specielle behov
  • Herefter får du oplyst, hvornår du cirka vil blive hentet.

Klagevejledning

Hvis du er utilfreds eller hvis du har haft en dårlig oplevelse i forhold til din taxatur bedes du skrive til som sikker post via Borger.dk eller E-boks.

Klagen skal ske hurtigst muligt, da det ellers kan være svært, at dokumentere fejlen.