Serviceniveau til læge og speciallægeIfølge det vedtagede serviceniveau må borgeren leveres på adressen for behandling op til en halv time før aftalens start.

Borgeren må vente i op til en halv time fra det tidspunkt for afhentning efter behandling, der er givet fra Kørselskontoret. Derudover må chaufføren være et kvarter forsinket, hvilket betyder en max ventetid på 45 minutter.

Hvis du er med i kørselsordningen skal du være indforstået med:

  • Ventetid
  • Samkørsel
  • Omvejskørsel
  • Du skal være klar ved taxaens ankomst. Chaufføren melder sin ankomst på hjemmeadressen samt hos lægen/speciallæge
  • Du kan kun blive kørt fra hjemmeadresse til læge og nærmeste speciallæge på området. 
  • Du kan ikke blive transporteret til og fra sygehuset i forbindelse med indlæggelse, behandling eller undersøgelse på hospitalet. Du skal henvende dig til Regionens Kørselskontor på tlf. 97 64 80 30 for, at høre om muligheden for at blive transporteret.
  • Du kan ikke få befordring til fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, fodterapeuter og hørecentre m.v.
    (Undtaget fra denne regel er Hørecenter, Strandparken 48, 9700 Nykøbing)

Serviceniveauet for denne type kørsel er lavet i samarbejde mellem NT, Flexdanmark og Kommunen.

Kontakt

Fribefordring

Tlf: 72 57 72 00
Telefontid: 09.00 - 12.00