Ofte stillede spørgsmålHvilke betingelser er der for at få en kørselsbevilling til læge og speciallæge:

Du er:

  • Førtidspensionist/folkepensionist
  • Medlem af sygesikringsgruppe 1 (se sundhedskort)
  • Af helbredsmæssige årsager ikke i stand til at komme frem på anden måde.

Hvor skal jeg henvende mig for at få en evt. bevilling?

Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside og sendes i udfyldt stand til Kørselskontoret. Alle punkter skal være udfyldt.
Eller ved telefonisk henvendelse til kørselskontoret på tlf. 72 57 72 00 kl. 09.00-12.00.

Jeg er pensionist, så jeg må have ret til at blive kørt med taxa, hvorfor kan jeg ikke det?

Det er de helbredsmæssige forhold, der er afgørende for, om der kan gives en bevilling. Kun hvis man af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at komme frem på anden måde (gå, cykle, køre i egen bil, med bus eller andet), kan der gives en bevilling.

Kan jeg blive kørt til hørecenter, tandlæge, fysioterapeut, fodspecialist o.l. med denne ordning?

Nej, ordningen gælder kun til læge eller nærmeste speciallæge som kan behandle lidelsen. Vedr. fysioterapeut gælder specielle regler for behandling som er henvist fra sygehuset til kommunal genoptræning. I de tilfælde: Kontakt kommunens sundhedsafdeling for nærmere information.

Kan jeg blive kørt til sygehuset på denne ordning?

Nej, kørsel til sygehuset foregår gennem Regionens Kørselskontor på tlf. 97 64 80 30.

Hvordan foregår kørslen?

Kørslen foregår med taxa og man skal påregne at køre sammen med andre. Der kan være opsamling undervejs og ventetider både før og efter besøget hos lægen.

Kontakt

Fribefordring

Tlf: 72 57 72 00
Telefontid: 09.00 - 12.00