Hvem kan søge og hvordan søger jeg?Du har mulighed for at søge om fribefordring til læge og speciallæge, hvis du opfylder nedenstående betingelser:

  • Du er pensionist eller førtidspensionist
  • Du er medlem af Sygesikringsgruppe 1 (se sundhedskort)
  • Du skal være bosiddende i Jammerbugt Kommune.
  • Du skal på grund af din fysiske eller psykiske tilstand ikke kunne benytte offentlige transportmidler.

Der gives ikke fribefordring hvis:

  • Du kan ikke søge om fribefordring, hvis transport med taxa alene er nødvendig på grund af manglende adgang til offentlige transportmidler.
  • Ved ikke kroniske sygdomstilfælde gives kun midlertidige bevillinger.
  • Der gives ikke engangsbevillinger til borgere der skal afsted her og nu. Ansøgningsskemaet skal vurderes først.

Hvordan søger jeg?

Du finder et ansøgningsskema, som du kan udfylde elektronisk med din NemID under selvbetjeningsløsning.
Er du fritaget for elektronisk post, kan du printe ansøgningsskemaet i højre side og sende til Kørselskontoret, Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Eller indlevere i postkassen ved administrationsbygningerne.

Herefter bliver der vurderet på dine helbredsmæssige oplysninger, og du får skriftligt besked indenfor 10 dage, om du er bevilget eller ej.

I denne kørselsordning kan du kun få bevilget taxa til praktiserende læge eller nærmeste speciallæge, der yder behandling efter sundhedsloven.

Borgere der bor på plejehjem eller sidder i kørestol får varige bevillinger. Øvrige borgere der bevilges får kun max. bevilling 3 år ad gangen. Derefter skal søges på ny.

Der visiteres til denne ordning på baggrund af Sundhedslovens §§ 170 – 174.

Kontakt

Fribefordring

Tlf: 72 57 72 00
Telefontid: 09.00 - 12.00