Kørsel til aktivitetscenter

Siderne herunder giver information om kørsel til aktivitetscentrene til de borgere, der ikke ellers har mulighed for, at transportere sig til et tilbud.

VisitationsgrundlagDet er personalet på aktivitetscentrene, der vurderer om borgeren kan visiteres til kørsel. Personalet har kontakten til Kørselskontoret, når en ny borger skal med. 

Ønsker borgeren kørsel med taxa er det derfor medarbejderne på aktivitetscentret, der skal kontaktes.
Alle er velkomne til, at kontakte aktivitetscentrene, men borgeren skal altid tages med på råd.

Biersted Aktivitetscenter tlf: 72 57 86 00

Brovst Aktivitetscenter tlf: 72 57 86 40

Fjerritslev Aktivitetscenter tlf: 72 57 87 10

Kaas Aktivitetscenter tlf: 72 57 86 90

Serviceniveau

Der er tale om kørsel med taxa eller minibus og Kørselskontoret giver aktivitetscentret besked om de tidspunkter borgerne bliver hentet på. Personalet formidler det videre til brugerne.

Praktiske oplysninger

 

Der er tale om rutekørsel og man kan derfor ikke blive sat af andre steder. Kørslen er mellem borgerens hjem og tilbuddet.
Der skal meldes afbud til kørslen senest dagen før kl.12 ellers skal der betales for kørslen.

Taksten for kørsel er 40 kr. pr. dag, som trækkes over pensionen.


Du kan kontakte Kørselskontoret, hvis der er spørgsmål til kørslen eller du ønsker at klage over kørsel eller en chauffør.
Har du spørgsmål til betalingen skal du henvende dig til det pågældende Aktivitetscenter.

 

Kontakt

Kørselskontoret

Tlf. 41 91 24 10
Telefontid: 09.00 - 12.00