Børnevaccinationer

Det danske børnevaccinationsprogram tilbyder gratis vaccination mod en række sygdomme

Hvilke sygdomme vaccineres der imod?

  • Difteri (Di)
  • Stivkrampe (Te)
  • Kighoste (Ki)
  • Polio (Pol)
  • Hib-infektion (Hib)
  • Pneumokoksygdom (PCV)
  • Mæslinger (MFR)
  • Fåresyge (MFR)
  • Røde hunde (MFR)
  • Livmoderhalskræft (HPV)
OBS: Midlertidig ændring af børnevaccinationsprogrammet

Fra medio februar 2016 vil børn, der begynder på børnevaccinationsprogrammet blive vaccineret med en vaccine, der også beskytter mod hepatitis B.

Hvad er børnevaccinationsprogrammet?

Børnevaccinationsprogrammet er et tilbud om gratis vaccination af alle børn under 18 år.

Vaccinationsprogrammet hjælper til at beskytte børn mod infektionssygdomme, som kan give alvorlige komplikationer, fx mæslinger.

Mange af vaccinerne er kombinerede vacciner, som beskytter mod to eller flere sygdomme samtidigt.

Hvor bliver barnet vaccineret?

Barnet får vaccinationerne hos egen læge.

Hvornår skal barnet vaccineres?

Vaccinationerne i det danske børnevaccinationsprogram gives efter et fastlagt program hos den praktiserende læge, der også rådgiver forældrene.

For at få børnene vaccineret hurtigst og mest hensigtsmæssigt anbefales det, at det fastlagte vaccinationsprogram overholdes.

Se vaccinationsprogrammet på Statens Serum Instituts hjemmeside, hvor du også kan læse mere om, hvor lang tid der skal gå mellem vaccinationerne og om de enkelte vacciner.

Lovgivning

Du kan læse reglerne for vaccination og tilskud til vacciner i Sundhedslovens kapitel 43 og 79.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Du kan få mere information om vaccinationer hos din læge eller Statens Serum Institut.