Aktindsigt i patientjournal

Når du er fyldt 15 år, har du altid ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet eller hos en privatpraktiserende sundhedsperson

Hvad er aktindsigt?

Læger og andre behandlere i sundhedsvæsenet skal føre journal over deres patienter. Her skriver de bl.a. oplysninger om sygdomme og behandling. Oplysningerne kommer fra patienten selv eller fra blodprøver, røntgenbilleder, lægens vurderinger m.v.

Aktindsigt betyder, at du har ret til at:

 • se alt, hvad der er skrevet i din journal af sundhedspersoner i både offentlige og private klinikker, sygehuse m.m.
 • se, hvem der vil modtage oplysningerne.

Hvem kan få aktindsigt i min journal?

 • du kan give en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt
 • forældre har som udgangspunkt krav på aktindsigt. I nogle tilfælde kan der dog være oplysninger, som forældre ikke kan få indsigt i af hensyn til barnet/den unge. Det kan f.eks. være oplysninger om prævention, abort eller behandling for kønssygdomme
 • forældre som er under mistanke for at have krænket, udøvet vold mod eller have begået andre former for overgreb mod deres barn, kan få begrænset deres adgang til barnets journal.

Kan jeg nægtes aktindsigt?

Ved optegnelser, der er journalført før 1. januar 2010, kan lægen begrænse din aktindsigt, hvis han/hun vurderer, at din ret til aktindsigt i patientjournalen bør vige af hensyn til dig selv eller andre private interesser, fx dine pårørendes.

Hvordan søger jeg aktindsigt?

 1. henvend dig til sygehuset eller behandlingsstedet
 2. bed om aktindsigt i din journal
 3. angiv dit navn og fødselsdato/personnummer
 4. få kvittering for modtagelsen af din henvendelse
 5. bed om hjælp fra en sundhedsperson til at forstå indholdet.

Din regions patientvejledere kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om aktindsigt.

Hvad koster det at få aktindsigt?

 • Det er som udgangspunkt gratis første gang, du beder om aktindsigt
 • Sygehuset kan herefter kræve 10 kr. for den første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side inklusiv forsendelsesomkostninger m.v.
 • Privatpraktiserende læger og speciallæger kan dog allerede første gang kræve betaling. Lægerne kan kræve 10 kr. pr. påbegyndt side, dog højst 200 kr. i alt inklusiv forsendelsesomkostninger m.v.
Der kan altid kræves betaling for de faktiske omkostninger, der er ved at fremstille kopier af f.eks. røntgenbilleder, lystryk, lydbånd, film m.v., som udleveres til dig i forbindelse med aktindsigten.

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Se journal fra sygehus (e-journal)

På sundhed.dk har du mulighed for at se dine journaloplysninger fra de offentlige sygehuse i Danmark.

Se dine sygehusbehandlinger på sundhed.dk

Du kan se en oversigt over alle de indlæggelser, ambulant behandling samt skadestuebesøg, du har haft, på sundhed.dk.

Se din log på sundhed.dk

Her kan du få indsigt i, hvem der har set dine personlige oplysninger på sundhed.dk, hvilke oplysninger de har set og hvornår. Vær opmærksom på, at ikke alle sygehuse endnu har gjort disse oplysninger tilgængelige.

Hvis du vil klage

Du kan sende klager til Styrelsen for Patientsikkerhed eller til en patientvejleder i din region. En patientvejleder kan også vejlede dig om dine klagemuligheder og hjælpe dig med at lave klagen.

Hvis du ikke har NemID: