Befordringstilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Du kan søge tilskud til dine transportudgifter, når du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfag, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse

Kan jeg få befordringstilskud?

Befordringstilskud er til lønmodtagere i arbejde og selvstændige erhvervsdrivende. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om du får tilskud som beskæftiget eller selvstændig erhvervsdrivende.

Du skal ikke have en bestemt alder for at kunne søge befordringstilskud.

Læs mere om befordringstilskud til AMU-kurser og enkeltfag på veug.dk

Generelle krav

  • Du skal være optaget på en arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.
  • Du skal være i arbejde.
  • Du skal have tilknytning til det danske arbejdsmarked. Det betyder, at hvis du er i arbejde, skal du være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
  • Du kan også få tilskud, selv om du ikke er dansker og pendler fra typisk Sverige eller Tyskland til dit arbejde i Danmark, men kun for den del af befordringen, der er i Danmark.
  • Du skal opfylde adgangsbetingelserne til en af de uddannelser, der giver mulighed for tilskud.

Derudover gælder der nogle særlige betingelser. Betingelserne afhænger af din arbejdssituation og din uddannelsesbaggrund.

Læs mere om betingelserne for at få befordringstilskud på veug.dk

Hvor meget kan jeg få?

Du kan ikke få dækket dine udgifter fuldt ud. Der er netop tale om et tilskud.

Befordringstilskuddet udbetales efter faste kilometertakster, der reguleres hvert år den første mandag i juli måned.

Læs mere om taksterne for befordringstilskud på veug.dk

Søg om befordringstilskud

Du kan søge om tilskud til befordring digitalt via EfterUddannelse.dk med dit NemID.

Du kan også søge om tilskuddet via et papirskema. Du får udleveret skemaet på det uddannelsessted, hvor du gerne vil tage en uddannelse.

Læs mere om, hvordan du søger befordringstilskud på veug.dk:

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du gøre det senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Du kan ikke klage over afgørelser om, hvorvidt en ansøgning er rettidigt afleveret.

Du kan klage over:

  • afgørelser om befordringstilskud
  • afgørelser om tilbagebetaling.

Læs mere om, hvordan du klager på veug.dk