Jammerbugt Forsyning A/S

Jammerbugt Forsyning A/S varetager følgende opgaver inden for vand- og spildevandsområdet:

  • Drift og anlæg af kloakanlæg i Jammerbugt Kommune
  • Tømningsordning for bundfældningstanke
  • Renseanlæg i Pandrup, Aabybro, Gjøl, Brovst og Fjerritslev
  • Vandforsyning fra Langdal Vandværk

Hvis du har spørgsmål til Jammerbugt Forsyning A/S, kan du kontakte Jammerbugt Forsyning

Kontakt

Jammerbugt Forsyning A/S
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 99 20
administration@jfas.dk

Døgnvagt

Tlf.: 72 57 89 20