Vejlerne

Vejlerne er et af Danmarks fineste vådområder med et rigt fugleliv. Området ejes af Aage V. Jensens fond, som har opstillet fugletårne med plancher flere steder i området. Havørn og vandrefalk optræder jævnligt på jagt efter områdets tusindetallige svømme- og vadefugle. Traner, rørdrum, sortterne og pungmejse yngler i området.

Vejlerne er med sine ca. 6000 ha et af Danmarks største naturreservater. Frem til vor tidsregning lå området under havets overflade. Det rummer Danmarks største rørskove og nogle af landets største strandenge. Her findes Danmarks største bestand af ynglende grågæs, samt rørhøg, rørdrum, sortterne, trane, havørn og vandrefalk. Odderen har et af sine bedste levesteder. Om efteråret kan du her opleve landets største overnatningsplads for traner. Se nærmere på om fuglelivet på DOF, Østlige Vejler (vælg lokalitet). 

Det nyligt opførte Vejlernes Naturcenter er beliggende direkte ud til hovedvej nr. 11/29 og består af en hovedbygning med udstilling om Vejlerne og områdets fugleliv og flora. Fra hovedbygningen går en gangbro over kanalen til udsigtshytten, hvor man igennem den store, fastmonterede kikkert kan beskue området på tættere hold. I bygningerne findes også elektroniske informationsskærme til brug ved fugle- og plantebestemmelse.

Centeret er handicaptilgængeligt, og der findes offentlige toiletter i bygningerne. 

Værd at vide: 

Vejlerne udgør en del af Natura 2000-område nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Aage V. Jensens hjemmeside om Vejlerne

Naturstyrelsens folder om Vejlerne

DOFs hjemmeside om fuglelivet i Vejlerne

Kontakt

Vækst og Udvikllngsforvaltningen

Team Vand og Natur
Gunnar Hansen
Tlf. direkte: 72 57 78 46
jog@jammerbugt.dk