Grønnestrand og Svinklovene

Svinkløv-plateauet er en ca. 50 meter høj og 400 meter lang klint med et højtliggende underlag af kridt. En stor del af dette område er lynghede med en meget bred variation i plantevæksten. Ud mod havet ligger de karakteristiske svineklovlignende formationer, der er dannet ved regnsvandets furing af kridtklinten.

Svinklovene er den vestligste del af den gamle kystskrænt Lien. Svinklovene er en del af Svinkøv Klitplantage et ca. 700 hektar stort statsejet område. Den betagende udsigt fra toppen af svinklovene er ikke bare smuk, men i høj grad historisk. Lige syd for højdedragene fandtes et åbent sund, "Sløjen", og en kanal, som førte stenalderfolkets småbåde og senere måske vikingeskibe frem og tilbage mellem Limfjorden og Vesterhavet. 

Står man på toppen af Svinklovene og betragter landskabet, veksler naturtyperne hvid og grå klit mellem hinanden med hede- og rigkærsvegetation i lavningerne. Man kan forestille sig, hvordan lavlandet i stenalderen var en del af havet og hvordan sandflugten har gjort livet besværligt i middelalderen. Svinkløv klitplantage er udpeget som internationalt bevaringsværdigt - et EU habitatområde.

Svinkløv er i 2018 sammen med Fosdalen udvalgt til Danmarks nye naturkanon

Navnet "Svinklovene" stammer muligvis fra gammel tid, hvor de stejle kalkskrænter var uden vegetation, så de fremstod  som store, hvide, ovale aftegninger, som fra søsiden kunne ligne kæmpemæssige svineklove. Ordet klov kan dog også være beslægtet med ordet kløft, idet Svinkløv-plateauet er gennemskåret af mange stejle kløfter.

Læs mere om området mellem Svinkløv og Fjerritslev, hvor vikingerne muligvis kunne sejle ad "Sløjen" ud i Jammerbugten fra Aggersborg på link til naturturist Nordjylland.

Kom ud at gå og cykle

Der er mulighed for at køre ud til bunkeren ad en grusvej fra Svinkløvvej til Svinklovene. Det kan anbefales at parkere ved Svinkløv Badehotel og gå turen derfra ud oppe på Lien med udsigt over Jammerbugten og ende ved Svinklovene. Ved Svinklovene er der en sti - delvist med trin - ad den stejle skrænt ned til stranden; blæser det meget kan man gå tilbage i læ mellem klitterne.

Har man lysten til en længere tur kan man gå videre ud til Lyngmøllen ved Grønnestrand Feriecenter. der er mulighed for på vejen at gå mod telefondalen og se Jammerbugt Kommunes naturpleje af Grønnestrand.

Mulighederne for mountainbikere er fantastiske i Slettestrand og Kollerup Plantage

Plancher om Grønnestrand og Svinkløv (Klik på ikon):

1. Planter               2. Kort m.m.             3. Dyr og fugle

       Planche Ikon3         Planche Ikon2Planche Ikon1  

Værd at vide:

Naturstyrelsen 

Naturområde med helligkilde og historisk badehotel

Video af svinklovene