Ture- og naturformidling i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune ønsker at gøre de meget varierede naturværdier i kommunen synlige og brugbare for borgerne. Mulighederne for at gå, cykle, fiske, bade, m.v. i naturområderne er mangfoldige. Naturcenter Fosdalen rummer tilbud til grupper med bl.a. guidede ture, og hvis du selv vil planlægge en tur, så kan du finde yderligere oplysninger om turmuligheder i kommunens naturområder via nedenstående links.

Naturcenter Fosdalen

Naturcenter Fosdalen har til formål at udbrede kendskabet til naturen og dens mangfoldighed i Jammerbugt Kommune. Naturcentret råder over udstilling og naturskole i Fosdalen og har en naturvejleder tilknyttet.  Der er mulighed for at få arrangeret guidede ture om specielle emner, se nærmere Naturcentrets hjemmeside.

Diverse links til naturoplevelser, kort m.v.:

Friluftsguide Jammerbugten, Netværk for friluftsliv   
På mountainbike i Svinkløv Klitplantage, Naturstyrelsen  
Gateway Blokhus, Naturstyrelsen  
Ud i naturen, Naturstyrelsen om naturoplevelser  
18 tankesteder i Jammerbugt Kommune, - hvor du "bare" kan nyde stilheden  
Mountainbike ruter i Svinkløv og Kollerup, Trailcenter Slettestrand  
Cykelruter i Jammerbugt Kommune, Visit Jammerbugt  
Hærvejen i Nordjylland  
Skolespor på Biersted Bakke - indviet 2017  
Skolespor ved Haverslev Kirke - indviet 2015  
Skolespor ved Haverslev Mølleå - indviet 2017. (Fotos m.v. fra indvielse)  

 

Der findes desuden en række hjemmesider, der beskriver naturperlerne i Jammerbugt Kommune inkl. beskrivelser af forhistoriske mindesmærker, kulturhistorie mv. I højre kolonne er der endvidere et link til "booking i naturen", hvor du f.eks. kan reserve en lejrplads.

Generelt kan der henvises til Helhedsplan for Jammerbugt Kommune (om naturområder og kulturmiljøer), og hjemmesiderne: Visitjammerbugt, Fjerritslev-Natur og Hanherred Turistforering

Nogle af kommunes mest attraktive naturområder: 

Kontakt Naturcenter Fosdalen

Naturcenter Fosdalen
Fosdalvej 69, 9460 Brovst
Naturvejleder Svend Møller Nielsen
72 57 85 50
Mobil: 41 91 35 50
smn@jammerbugt.dk
www.naturcenterfosdalen.dk

Oversigt over naturstier 

Book aktiviteter i naturen

Link til booking i naturen

Adgangsregler til naturen

Regler for adgang i naturen, Naturstyrelsen

Redigering af hjemmesider om natur

Team Vand og Natur
Gunnar Hansen
Tlf. direkte: 72 57 78 46
jog@jammerbugt.dk