Netværkstræf om naturpleje

Danmarks Naturfredningsforening og Jammerbugt Kommune samarbejder om naturpleje flere steder i kommunen og afholdt den 28.-29. maj 2016 et naturplejenetværks-træf.

Se reportage fra Hingelbjerg m.m. i maj 2016.

Se også DN's hjemmeside om det årligt tilbagevendende netværkstræf