Lien - naturplejeprojekter

Lien er Danmarks længste kystskrænt, der strækker sig mellem Slette Strand og Fosdalen. Lien er i de senere år blevet ryddet for trævegetation i etaper, og kvæg græsser nu mange steder på de stejle skrænter. En række flotte udsigter er blevet skabt i tæt samarbejde mellem kommunen og lodsejerne. Lien er både udpeget som Natura 2000-område og omfattet af en fredning.

Naturplejen

Naturplejen på Lien indebærer, at skrænten på udvalgte områder ryddes for nåletræer og nogle typer af løvtræer. Dette gøres for at sikre lysåbne forhold, således at overdrevsvegetationen får mulighed for komme tilbage på skrænten.

For at sikre at områderne ikke springer i skov igen, hegnes områderne og de afgræsses med Galloway og Dexter kvæg.

Når et område ryddes for træer og lige efter, kan det godt se voldsomt ud. For det første fordi landskabet ændrer tydeligt karakter, men også fordi området efterlades goldt og uden vegetation.

Men allerede i løbet af foråret og sommeren begynder vegetationen at vokse frem. Vi har allerede set forekomster af kodriver, men desværre får også arter som brændenælder og brombær mulighed for at indfinde sig på skrænterne. Kvæget er derfor en vigtig brik i at holde træer, buske og nælder nede. Vi forventer, at der er etableret plantedække i løbet af et til to år efter rydning, men der vil gå 5-10 år, før vegetationen når det ønskede.

Se kort over hegnede arealer på Lien.

På siden "Offentliggørelse af naturplejeprojekter" er der en samlet oversigt over igangværende og afsluttede projekter inden for kommunens Natura 2000 områder, herunder på Lien.

 

Værd at vide:

Vi kan anbefale gåture på Lien og Fosdalen.

Lien er udpeget til Natura 2000-område.