Husby Hole og Skårhøje

Skårhøje fredningen byder på en række flotte bronzealderhøje, gamle hulveje og mindestenen ved Husby Hole om bondeoprøret i 1441. Området er blevet ryddet for gyvel og træbevoksning. En del af området er hegnet, og der er indgået aftaler om græsning.

 

Kontakt Naturpleje

Vækst- og Udviklingsforvaltningen 
Team Vand og Natur
Marianne Fisker
Tlf. direkte: 72 57 77 36
mkf@jammerbugt.dk

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk