Grønt Flag og Grønne Spirer

For at styrke det klima- og energibevidste fokus i folkeskolerne, børnehaverne og dagplejerne besluttede Teknik- og Miljøudvalget i 2010 at støtte medlemskabet af Friluftsrådets grønne undervisningsprogram; "Grønt Flag, Grøn Skole" og deres grønne mærkningsordning for dagtilbud "Grønne Spirer". Der var penge til medlemskabet i 2011, 2012 og 2013.

I 2013 er der 7 skoler, 14 børnehaver/SFO'er og 59 dagplejere tilmeldt ordningen. Der er også penge til at betale for medlemskabet i 2013.

Grønt flag og skole

Grønne spirer

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Ejendomscenter Jammerbugt
Arendse Dahlstrøm-Kronborg
Tlf. direkte: 72 57 76 68
ada@jammerbugt.dk