Agenda 21

Jammerbugt Kommune sætter fokus på agenda 21.

Sideløbende med at Jammerbugt Kommune indfører praktisk miljøledelse vil kommunen have fokus på agenda 21.

Strategien indeholder kommunalbestyrelsens mål for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Der skal fastlægges mål for mindskelse af miljøbelastningen, fremme af bæredygtig byudvikling, fremme af biologisk mangfoldighed, borgerinddragelse samt koordinering mellem aktiviteter af betydning for miljøet.

Agenda 21 er en plan for at opnå en bæredygtig udvikling i det 21. Århundrede. Planen blev vedtaget på FN's konference for miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992. En vigtig konklusion i Rio var, at det er tvingende nødvendigt for de rige lande at ændre deres livsstil. Globalt er det ikke holdbart, at en fjerdedel af verdens befolkning forbruger 80 – 85 % af verdens ressourcer samtidig med, at de bidrager mest til verdens miljøproblemer.

Agenda betyder dagsorden og 21 er en henvisning til det 21. århundrede. Det er altså en dagsorden for det 21. århundrede, hvad angår bæredygtig udvikling. Her skal bæredygtig udvikling forstås i en meget bred betydning. Det handler altså ikke bare om natur og miljø, men også om sundhed, kulturelle og sociale aktiviteter. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal sættes fokus på følgende tværgående områder:

• Grønne og klimavenlige indkøb.
• Sund og klimavenlig kost.
• Natur og Miljø
• Bæredygtigt og klimavenligt byggeri
• Placering af fremtidens byggeri.

Fokusområderne skal implementeres i den fremtidige kommunale praksis med indførelse af praktisk miljøledelse.

 

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Ejendomscenter Jammerbugt
Arendse Dahlstrøm-Kronborg
Tlf. direkte: 72 57 76 68
ada@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader