Vand om vinteren

I søer, fjorde og stille havområder, hvor der ofte kommer is på vandet, sker der hvert år is-ulykker, hvor mennesker går igennem isen.

Det kolde vand er ofte skyld i, at drukneulykkerne får en dødelig udgang. 

Sådan forebygger du ulykker?

• Gå aldrig alene ud på isen.
• Børn skal altid følges med en voksen.
• Tal med dine børn om isen og dens farer.
• Hold øje med skilte, der fortæller, om isen er sikker.
• Se dig for! Isen er altid svagere ved pæle, stolper, udløb, siv, sunde, kanter, våger, broer og badebroer.

Hvis du falder gennem isen?

• Beskyt dig selv i faldet.
• Undgå at få hovedet under vand.
• Undgå panik og få styr på din vejrtrækning.
• Råb efter hjælp!
• Søg tilbage til det sted, hvor du faldt i og sæt albuerne på isen.
• Lav svømmetag med benene, spark bagud og kravl op på isen.
• Mav dig fremad mod land til isen igen kan bære.
• Spar på kræfterne, hvis du ikke kan komme op. Bevæg dig mindst muligt.

Hvis du skal hjælpe en, der er faldet gennem isen?

• Ring 1-1-2.
• Gå ikke tæt på vågen, så falder du selv i.
• Læg dig ned på maven.
• Kast en redningskrans eller andet redningsudstyr og hold fast i linen.
• Brug en gren eller et halstørklæde i mangel af redningsudstyr.
• Ræk aldrig din arm ud!

Hvornår er isen sikker?

Når temperaturen nogle dage har været under frysepunktet, begynder man typisk at måle is-tykkelsen på søer og fjorde. Det er din kommunes beredskabschefer eller teknisk forvaltning, der holder øje med isens tykkelse, opsætter skilte og vurderer, om færdsel på isen er sikker. Du kan holde dig informeret ved at søge på "er isen sikker" din kommunes hjemmeside, når frosten sætter ind.

Hold øje med skiltene

Kommunerne bruger forskellige skilte, når de informerer om is-sikkerhed. Nogle skilte siger "Færdsel på isen forbudt", andre "Færdsel på isen er sikker". Derfor: hold øje med skiltene! Hvis du overtræder politiets forbud mod færdsel på isen, kan du få en bøde.

Hvis der sker en ulykke, og du får brug for at tilkalde hjælp, skal du kigge efter de grønne skilte med redningsnummer, som lige nu sættes op over hele Danmark for at sikre, at hjælpen kan nå hurtigt frem. Nogle steder sidder redningsnummeret på redningsudstyret.

Hvordan reagerer din krop på koldt vand?

• Din normale kropstemperatur er ca. 37°C.
• Ved 35 - 36°C får du rystelser og kuldefornemmelse.
• Ved ca. 34,5°C påvirkes dine åndsevner
• Ved 32°C er bevidstheden svingende, hjerterytmen er nedsat, og du bliver søvnig.
• Ved ca. 30°C taber du bevidstheden.
• Ved ca. 25 - 26°C indtræffer døden.

Sådan får du varmen igen

• Skift tøj og hold dig varm og tør.
• Sørg for at opvarme kroppen gradvist.
• Drik aldrig alkohol for at få varmen – det har den modsatte effekt.

 

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand & Natur
Charlotte Christensen
Tlf. direkte: 72 57 73 47
Mobil: 41912347
chc@jammerbugt.dk