Affald og genbrug

Affald er ikke længere noget, der bare skal "væk". Affald indeholder enorme ressourcer, både råstoffer til at lave nye produkter, og energi, som kan blive til el og varme. Den sidste rest, som ikke kan genanvendes eller brændes, havner på deponi - men det er sidste udvej!

I Affalds- og Ressourceplanen kan du læse om vores visioner for affaldsområdet i de kommende år.

Det meste affald bliver hentet hos dig, men du er selv ansvarlig for at sortere det og bruge affaldsordningerne og genbrugspladserne. Herunder kan du læse om genbrugspladser, affaldsortering, farligt affald, storskrald og meget mere. Hvis du vil vide mere om erhvervsaffald, kan du klikke her.

Læs mere i affaldshåndbøgerne for boliger og sommerhuse. I bolighåndbogen kan du også se, hvornår du får hentet papir - du kan finde dit rutenummer og se din tømmedag i vejregistret

Du kan se Jammerbugt Kommunes regler for affaldshåndtering i regulativ for husholdningsaffald.