Udlån af kommunale lokaler

Foreninger godkendt af Folkeoplysningsudvalget kan som udgangspunkt låne kommunale lokaler, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler til udlån

Følgende kommunale lokaler kan lånes:

  • Undervisnings- og faglokaler på skolerne
  • Aulaer/samlingssale på skolerne
  • Mødelokaler, samlingssale og lign. i offentlige bygninger i øvrigt

Lokalerne stilles til rådighed med lys, varme og rengøring - og med den indretning og det inventar, der forefindes.

Kommunale haller:
Der opkræves et gebyr for brugen af kommunale haller. Gebyrets størrelse er tilsvarende det beløb, som en lignende forening ville skulle betale for at være i en selvejende hal. Læs mere under Lokaletilskud.

Prioritering:

  1. Kommunale lokaler fordeles efter en klar prioritering:
  2. Lokalernes primære brugere (fx skoleklasser på skolen)
  3. Børn og unge (foreninger med medlemmer under 25 år)
  4. Voksne (oplysningsforund / aftenskoler)
  5. Foreninger med kun få deltagere under 25 år
  6. Foreninger uden deltagere under 25 år.

Ansøgning:

Det er den enkelte skole eller institution, som har kompetencen til at udlåne lokaler. Kontakt derfor den skole / institution, som har et lokale, du gerne vil låne.

Hvis du ikke har udset dig et bestemt lokaler, kan du kontakte Jammerbugt Kommunes Fritidsteam for hjælp til anvisning.  

Ny forening:
En ny forening kan, hvis der ikke kan anvises kommunalt ejede lokaler, få tilskud til lejede eller egne lokaler.

Kontakt

Kultur og Fritid
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77

Afdelingsleder
Noël Mignon
Tlf. direkte: 41 91 20 09
nmi@jammerbugt.dk

Fritidskonsulent 
Nadia Tind Pedersen
Tlf. direkte: 72 57 70 64
ntp@jammerbugt.dk

Administrativ medarbejder
Helle Harlund
Tlf. direkte: 72 57 70 74
hel@jammerbugt.dk