Hvad er Conventus?

På denne side kan du læse om Conventus, hvem der kan bruge det og hvordan det kan bruges.

Pr. 1. december 2013 er det blevet et krav at borgerne, herunder også foreningerne, skal kunne betjene sig selv digitalt ved booking af lokaler. For at imødekomme dette, stiller Jammerbugt Kommune gratis Conventus til rådighed.

Hvad er Conventus?
Conventus er et IT-værktøj, som gør det lettere for ansatte og frivillige i kommuner, foreninger, kommunale haller samt selvejede institutioner, at administrere lokaler og booking af disse. Ligesådan kan foreninger holde styr på deres medlemskartotek og finansdel i conventus.

Hvem kan bruge Conventus?
Foreninger, som hører hjemme i Jammerbugt Kommune, kan gratis benytte IT-værktøjet Conventus. Ligesådan kan Conventus gratis benyttes af borger- og interessegrupper, haller, forsamlingshuse, medborgerhuse og lignende i Jammerbugt Kommune

Hvorfor bruge Conventus?
Conventus kan lette arbejdet med:

 • Foreningsadministration
  • Medlemskartotek
  • Holdoprettelse
  • Dokumentarkiv
  • Mailkommunikation mellem medlemmer udvalg og bestyrelse med meget mere
  • SMS kommunikation mellem f.eks. trænere og hold.
 • Foreningsfinans
  • Kontingent
  • Bogføring
  • Opkrævning
  • Fakturaudskrivning
  • Årsregnskab
  • Resultatopgørelse og balance, m.m.
  • Al indbetaling til foreningen kan foregå over dankort.

 • Booking
  • Oprettelse af booking af lokaler
  • Synliggørelse af hvornår lokaler benyttes af hvem og hvornår
  • Ledige tider.

Ansøgningsskemaer:
Via Conventus kan du hente de skemaer, der er aktuelle i forbindelse med indsendelse af regnskab samt ansøgning om tilskud.

Brugerens egen hjemmeside.
Normalvis kører Conventus sammen med foreningens/hallens hjemmeside, således at opdateringer via Conventus automatisk også finder sted på hjemmesiden. Har din forening ingen hjemmeside, kan denne dog godt have gavn af Conventus alligevel, idet alle funktionerne i systemet fungerer uanset.

OBS!
Hvis du ønsker at benytte muligheden for SMS-kommunikation eller dankort-betaling, skal der betales for disse ydelser. Taksterne kan ses på Conventus' hjemmeside.

For at læse mere gå til www.conventus.dk.

Kontakt

Kultur og Fritid
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77

Afdelingsleder
Noël Mignon
Tlf. direkte: 41 91 20 09
nmi@jammerbugt.dk

Fritidskonsulent 
Nadia Tind Pedersen
Tlf. direkte: 72 57 70 64
ntp@jammerbugt.dk

Administrativ medarbejder
Helle Harlund
Tlf. direkte: 72 57 70 74
hel@jammerbugt.dk