SelvforsørgendeSelvforsørgende kan til enhver tid henvende sig i Jobcenter Jammerbugt og få råd og vejledning om mulighederne for beskæftigelse og uddannelse.

Du har som selvforsørgende ret til tilbud, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre muligheden for at du kommer i beskæftigelse. Hvilket tilbud, der skal gives, afhænger af, hvad der vurderes at bringe dig tættere på et job. Det er i sidste ende Jobcenter Jammerbugt som træffer den beslutning. Det er helt frivilligt, om du vil udnytte din ret til tilbud.

Selvforsørgende kan som udgangspunkt få følgende tilbud i hele ledighedsperioden.

  • Vejledning og opkvalificering, kurser samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet. 
  • Virksomhedspraktik.
  • Ansættelse med løntilskud i privat eller offentlig virksomhed.

 

Telefontider:

Mandag: kl. 10:00-14:00

Tirsdag: kl. 10:00-14:00

Onsdag: kl. 10:00-14:00

Torsdag: kl. 10:00-17:00

Fredag: kl. 10:00-12:00

Kontakt

Jobcenter Jammerbugt
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
Fax: 72 57 75 39
jobcenter@jammerbugt.dk

Arbejdsmarkedschef
Jannie Knudsen
Tlf. direkte: 72 57 75 11
jku@jammerbugt.dk

Job- og uddannelsesteam
Teamleder
Per Sigsgaard
Tlf. direkte: 72 57 75 51
sig@jammerbugt.dk

Udvidet Indsatsteam
Afdelingsleder
Katrine Povlsen Hansen 
Tlf. direkte: 72 57 75 62
kph@jammerbugt.dk

Virksomhedsservice
Teamleder
Jan Muff
Tlf. direkte: 72 57 89 91
jam@jammerbugt.dk

Ungeenheden
Afdelingsleder
Line Jakobsen
Tlf. direkte: 4191 2612
ljk@jammerbugt.dk

----

Direkte telefonnumre til Jobcentrets afdelinger:
Jobcenter: 72 57 77 77
Ungeenheden: 72 57 87 90
Virksomhedsservice: 72 57 89 90