Børnesagkyndig rådgivning

Når I som forældre går fra hinanden, kan det være en hjælp at få børnesagkyndig rådgivning om, hvad der er bedst for jeres barn

Hvad er børnesagkyndig rådgivning?

Hvis I som forældre eller hvis jeres barn har behov for hjælp til løsning af problemer om samvær, bopæl eller forældremyndighed, tilbyder Statsforvaltningen børnesagkyndig rådgivning. Rådgivningen er gratis.

Formålet er at hjælpe jer til at løse jeres problemer omkring skilsmissen på den måde, der er bedst for barnet. Børnesagkyndig rådgivning er ikke et tilbud om behandling eller terapi.

Rådgivningen kan have forskelligt indhold, alt efter hvad det enkelte forældrepar har brug for. Mange har brug hjælp til overhovedet at få samarbejdet i gang, mens andre har brug for at tale om, hvad der er bedst for barnet eller barnets reaktioner i forbindelse med samværet og den nye familiesituation.

Udgangspunktet for børnesagkyndig rådgivning er, at I som forældre ønsker et godt forældresamarbejde til gavn for jeres barn.

Hvem kan få børnesagkyndig rådgivning?

Børnesagkyndig rådgivning er et tilbud til forældre - gifte og ugifte - som er uenige om forældremyndigheden over deres fælles barn, hvor barnet skal bo, og hvor meget samvær, der skal være med barnet.

Forældrene og den børnesagkyndige rådgiver aftaler, om barnet eller andre skal inddrages i samtalerne. I mange tilfælde lykkes det at få talt tingene igennem på en mere konstruktiv måde til gavn for barnet og til større tilfredshed for forældrene.

Anmod om børnesagkyndig rådgivning

Hvis du og barnets anden forælder har brug for børnesagkyndig rådgivning, skal du søge digitalt.

Hvad er forskellen på børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling?

Børnesagkyndig rådgivning er en rådgivningssamtale, hvor formået er at finde frem til, hvad der er den bedste løsning for jeres barn i den aktuelle situation. Både du, barnets anden forælder og eventuelt også barnet modtager råd og vejledning af rådgiveren.

Konfliktmægling er en metode til at hjælpe forældre i konflikt til at finde frem til en løsning. Konfliktmægleren styrer processen, men det er dig og barnets anden forælder, der har ansvaret for resultatet.