Vuggestuer Jammerbugt Kommune

Vuggestuerne i Jammerbugt Kommune er et tilbud til børn i aldersgruppen 24 uger til 2 år og 10 måneder.

Vuggestuerne er etableret som en integreret del af følgende børnehaver

Anemonen Fjerritslev
Storkereden - Thorup/Klim
Trekroner Vuggestue
Ørebro Vuggestue

Brovst Vuggestue
Tranum Vuggestue

V. Hjermitslev Vuggestue
Saltum Vuggestue

Skipper Clements vuggestue Aabybro
Gjøl Vuggestue
Vuggestuen Regnbuen, Nørhalne
Ulveskov Vuggestue, Birkelse
 

Opskrivning til vuggestue kan ske på  Den digitale Pladsanvisning 
 

Ved anvisning af pladser tager pladsanviseren særlige hensyn til:

• at søskende skal være i samme dagtilbud
• at børn der på grund af fysisk  eller psykisk funktionsevne eller astma/allergi  har behov for et specielt indrettet dagtilbud
• børn der har dokumenteret behov for et dagtilbud med udvidede åbningstider
• at der tages hensyn til sammensætning af børnegruppe med hensyn til alder, køn og etnicitet.
• børn henvist fra anden myndighed, speciallæge, eller fra andre afdelinger/dagtilbud i kommunen

Se visiteringskriterier her.

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Pladsanvisningen
Teamleder Ellen Matthäi