Småbørnsgrupper

Småbørnsgrupperne er et tilbud til børn i aldersgruppen 24 uger til 2 år og 10 måneder.

Småbørnsgrupperne er etableret som en integreret del af følgende børnehaver

Anemonen – Grøftekanten, Fjerritslev
Thorup/Klim Samdrift
Skipper Clements børnehave i Aabybro
Integreret institution Moseby, Moseby
Ingstrup - på Saltum skole
Søstjernen - Søstjernen, Hjortdal
Brovst Børnehave  

SMÅBØRNSGRUPPE I BROVST
Pr. 15. april 2013 starter et nyt dagtilbud til børn i aldersgruppen 0 til 2 år ved Brovst Børnehave, Elmevej 6, 9460 Brovst. Der er plads til 12 børn i gruppen

Opskrivning til småbørnsgruppen kan ske på  Den digitale Pladsanvisning eller du kan få tilsendt et ansøgningsskema ved henvendelse til Pladsanvisningen - Ditte Jørgensen tlf. 7257 7598.

 
I forbindelse med anvisning af plads i småbørnsgruppen tages der hensyn til:

• at søskende kan komme i samme dagtilbud
• at børn der på grund af fysisk og psykisk funktionsevne har behov for et speielt indrettet dagtilbud
• sammensætning af børnegruppen med hensyn til alder (i forbindelse med opstart) 

 

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Pladsanvisningen
Teamleder Ellen Matthäi