Høring på forslag til ny indretning af 0-6 års området

Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune har på møde den 25. august 2016 besluttet, at forslag til ny indretning af 0-6 års området i Jammerbugt Kommune sendes i høring.

Forslaget til ny indretning af 0-6 års området tager dels afsæt i ”Kortlægning af 0-6 års området i Jammerbugt Kommune af 12.03.16”, som beskriver den nuværende struktur og organisering samt udviklingen i børnetal overordnet og lokalt i de enkelte områder; dels i ”Kvalitetsnotat af 18.02.16”, hvori der er opstillet syv kvalitetsparametre for, hvad der karakteriserer høj kvalitet i dagtilbud. Begge dokumenter fremgår som baggrundsmateriale nederst på siden.

Høringsperioden er fastsat fra den 26. august 2016 til den 21. oktober 2016 kl. 12.00. 

Høringssvar sendes til Sekretariatskonsulent i Børne- og Familieforvaltningen, Anders Nybo på mail: nyb@jammerbugt.dk

Høringsmateriale:

Baggrundsmateriale:

Høringssvar:

Oversigt over de samlede høringssvar

De samlede høringssvar findes her