Kommuneplan

Jammerbugt Kommune har samlet alle politikker og planinformationer i en helhedsplan, som giver overblik over planlægning og anvendelsesbestemmelser i Jammerbugt Kommune.

Helhedsplanen opfylder planlovens krav om kommuneplanlægning og er dermed Jammerbugt Kommunes kommuneplan. 

Helhedsplanen fastlægger mål for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Kommuneplanen handler om, hvad kommunalbestyrelsen vil gennemføre og planlægge i de kommende år.  

Helhedsplanen er en dynamisk plan, som ændres i overensstemmelse med de revisionstemaer, som ses i planstrategien

Inddragelse af borgerne

Du har mulighed for at fremsætte ideer til indhold af kommuneplanlægningen, og der er i planloven bestemmelse om, at hvert enkelt forslag skal debatteres offentligt i mindst 8 uger.   

Kommunen har en bruger- og borgerinddragelsespolitik, som fastlægger de overordnede rammer for, hvordan inddragelse og involvering af borgere skal ske. 

Flere oplysninger

I forbindelse med vedtagelse af Jammerbugt Kommunes helhedsplan er der udarbejdet en liste over alle kommunens vedtagne politikker.

Der udarbejdes også årligt befolkningprognoser og opdatering af nøgletal og statistik for de enkelte temaer i helhedsplanen. 

Du kan få flere oplysninger om kommuneplaner på Miljøministeriets hjemmeside.

Kontakt

Sekretariatet
Ida Rytter Jensen
Tlf. direkte: 72 57 74 56
irj@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader