Ophævelse af lokalplaner

Nedenstående liste viser forslag til lokalplaner, der ophæves i Jammerbugt Kommune.