Ophævelse af lokalplaner

Nedenstående liste viser lokalplaner, der ophæves i Jammerbugt Kommune.