Kommuneplantillæg nr. 21 - Boliger ved Sulstedvej, Nørhalne

Foroffentlighed på Kommuneplantillæg nr. 21 frem til den 9. februar 2016.

Kom med idéer og forslag til planlægning for nye boliger vest for Sulstedvej i Nørhalne. Se folder.