Endeligt vedtagne lokalplaner med klagefrist

Her har vi samlet de lokalplaner som er vedtaget endeligt, og hvor klagefristen på 4 uger endnu ikke er udløbet. Hvis klagefristen er udløbet kan du finde lokalplanen under "Lokalplaner". Se evt. menuen til højre.

Hvis klagefristen er udløbet kan du finde lokalplanen under "Lokalplaner".

Lokalplan 20-005, Boligområde, Birkumvænge, Gjøl

Endelig vedtagelse af Lokalplan 20-005, Boligområde, Birkumvænge, Gjøl samt Kommuneplantillæg nr. 30

Lokalplan 02-002, Teknisk anlæg, Station Klim Fjordholme, Klim

Endelig vedtagelse af Lokalplan 02-002, Teknisk anlæg, Station Klim Fjordholme, Klim samt Kommuneplantillæg nr. 29.