Faldefærdige bygninger

I Jammerbugt Kommune har vi på nuværende tidspunkt ca. 200 tomme, tiloversblevne og faldefærdige boliger, der typisk ender som forladte bygninger eller udlejningsboliger til en lav leje og måske uden depositum. Samtidig lever boligerne heller ikke op til moderne krav f.eks. i forhold til opvarmning.

Grøn = nedrevet
Gul = igangværende eller indgået aftale

Vi oplever at nedslidte, tomme og forfaldne bygninger kan danne et negativt billede af vores område.  Mange gange er der også tale om skæmmende boliger, der påvirker omgivelserne i negativ retning. Det bliver vanskeligere at sælge naboejendomme og mulige tilflytterne vælger området fra.

Vi ønsker, at vores kommune fortsat skal være attraktiv for nye tilflyttere, ligesom turisterne også skal have nogle gode oplevelser og indtryk at tage med sig hjem.

Derfor arbejder vi i kommunen intenst på at reducere antallet af de dårlige boliger.

Henvend dig til Jammerbugt Kommune

For at komme de faldefærdige bygninger i kommunen til livs ønsker vi samarbejde med borgerne. Jammerbugt Kommune kan gennem byggeloven og byfornyelsesloven tvinge borgerne til at løse problemet – men Jammerbugt Kommune tror på den positive dialog til løsningen af opgaven.

Jammerbugt Kommune kan hjælpe både økonomisk og mandskabsmæssigt med hjælp til fjernelse af skrotbiler m.v. samt mulighed for tilskud til nedrivning og fjernelse af gamle, faldefærdige bygninger.

Vores indsats går overordnet på 3 ting:
- Tilbud om frivillig nedrivning
- Opkøb til nedrivning
- Kondemnering med forbud mod beboelse, evt. med samtidig nedrivningspåbud

I alle tilfælde gælder tilbuddet primært boliger.

Tilbuddet om frivillig nedrivning vil fylde mest, og de skæmmende og dårlige boliger har første prioritet. Vi håber at kunne nå dem alle, men det vil naturligvis afhænge af, hvor mange henvendelser vi får.

Nedrivningen udføres af en lokal entreprenør, der er bestilt og betalt af os. Vi sørger også for at afbryde installationer, kloak, vand el m.m. Affaldet bortskaffes og grunden afleveres groft planeret.

Har du en ubeboet og utidssvarende bolig i Jammerbugt Kommune, som du ønsker, at vi skal nedrive, eller har du et tip om en sådan bolig, kan du skrive til Jammerbugt Kommune enten ved at sende en mail eller ringe - se kontakt information i højre side.
Derefter besigtiger vi ejendommen og bliver vi enige, indgår vi en skriftlig aftale med ejeren.

Det er et krav at ejendommen skal være ubeboet, og panthaverne skal acceptere nedrivning.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Byggeteknisk medarbejder
Boe Pickering
Tlf. direkte: 72 57 73 93
boe@jammerbugt.dk