Om at arbejde i udlandet

Hvis du skal arbejde i udlandet, kan du være omfattet af de samme regler som i Danmark med hensyn til dagpenge og arbejdsløshedsforsikring

Dagpengeret i op til tre måneder i EØS

Du kan få dagpenge med til et EØS-land eller Schweiz i op til tre måneder, men du skal søge om det, inden du rejser.

Læs mere om social sikring i udlandet:

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende

Er du selvstændig erhvervsdrivende, og skal du i en begrænset periode arbejde i et andet land, kan du fortsat være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor din virksomhed normalt drives.

Kun forsikret ét sted

Hvis du skal arbejde i et EØS-land (EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein) eller Schweiz, skal du være forsikret i det land, du arbejder i. Ellers risikerer du at miste retten til dagpenge. Det gælder også, hvis du bor i ét land og arbejder i et andet, dvs. er grænsearbejder.

Du kan læse mere på Folketingets hjemmeside for EU-oplysning om EØS-samarbejdet:

Udstationeret

Er du udsendt og skal arbejde for en dansk arbejdsgiver, kan du fortsat være forsikret i Danmark. Udstationeres du til et andet EØS-land, skal du dog have udsendelsen godkendt af Udbetaling Danmark International Social Sikring, for at du kan bevare dit medlemskab af en dansk a-kasse.

Læs mere om social sikring i udlandet:

Hvis du er grænsearbejder

Hvis du bor i et land og arbejder i et andet, er du grænsearbejder, og du skal derfor være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. Der gælder særlige regler for grænsearbejdere, der bliver arbejdsløse. Reglerne afhænger af, om du vender tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen eller ej, om der er tale om delvis, periodisk eller fuld ledighed.

Du skal kontakte din a-kasse for individuel vejledning.

Hvis du vil klage

Du kan klage over afgørelser fra din a-kasser eller jobcenter til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg:

Kontakt

Jobcenter Jammerbugt
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 72 55
Fax: 72 57 75 39
jobcenter@jammerbugt.dk

Arbejdsmarkedschef
Jannie Knudsen
jku@jammerbugt.dk

Job- og uddannelsesteam
Afdelingsleder
Per Sigsgaard
Tlf. direkte: 72 57 75 51
sig@jammerbugt.dk

Udvidet Indsatsteam
Afdelingsleder
Katrine Povlsen Hansen 
Tlf. direkte: 72 57 75 62
kph@jammerbugt.dk

Ungeenheden
Afdelingsleder
Line Jakobsen
Tlf. direkte: 41 91 26 12
ljk@jammerbugt.dk

 

Telefontider:

Mandag: kl. 10:00-14:00

Tirsdag: kl. 10:00-14:00

Onsdag: kl. 10:00-14:00

Torsdag: kl. 10:00-17:00

Fredag: kl. 10:00-12:00

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om dagpenge i udlandet i 'Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel' på Retsinformations hjemmeside.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Udenrigsministeriets nye app, UM Rejseklar kan downloades fra alle app stores. Appen giver dig mulighed for lettere at forberede din rejse - og ikke mindst mulighed for lettere at komme i kontakt med Udenrigsministeriet, hvis noget går galt.