Bliver det ikke bare blandet sammen?

NEJ! Nix! No! Njet! Nein!

Det gør det i hvert fald ikke! Den skraldebil, der kommer og tømmer din genbrugsbeholder, har nemlig også to rum. Når containeren tømmes, sørger skillevæggene for, at skraldet falder ned i hvert sit rum. Skraldebilen kan også tømme et rum ad gangen, så affaldet bliver på intet tidspunkt blandet sammen.

Papir og småt pap fra din genbrugscontainer kommer altså i papirrummet i skraldebilen. Det bliver afleveret til et firma i Nørresundby, som sørger for, at det bliver genanvendt.

Plast og metal fra din genbrugscontainer kommer i det andet rum i skraldebilen. Det bliver afleveret på det nye sorteringsanlæg i Aalborg, som vi har været med til at bygge. Her bliver affaldet sorteret i forskellige plast- og metaltyper og sendt til genanvendelse. En lille del kan ikke genanvendes og ryger til forbrænding. 

Det sorterede affald bliver altså på intet tidspunkt blandet sammen! 

Todelt skraldebil

Skraldebil med banner

Container bliver tømt i tokammerbil

Skraldemand med container og skraldebil