GenbrugscontainerI Danmark vil vi gerne blive endnu bedre til at sortere og genanvende vores affald. Faktisk skal vi genanvende 50% af husholdningsaffaldet inden 2022. Første skridt er din nye genbrugscontainer., som vi tømmer hver 4. uge

Der sker ikke noget med din dagrenovation endnu, men på et tidspunkt skal vi også kigge på muligheden for at indsamle madaffald hjemme hos borgerne. Det kan altså være, at du på et tidspunkt også skal have en beholder til madaffald og dagrenovation - men for nu er det kun din papircontainer, der bliver skiftet ud.

Den nye genbrugscontainer har to rum

Det ene rum er til papir og småt pap, og det andet rum er til plast og metal

Containeren er 58 cm bred, 110 cm høj og 74 cm dyb.

Hvis du bor et sted, hvor du deler papircontainer med andre - for eksempel i etagebolig eller andelsboligforening - får I en ekstra fælles container til metal og plast.

 Find os på facebook hvor du kan følge med i arbejdet med den nye genbrugsordning.

Bliver det ikke bare blandet sammen?

Hvordan skal jeg sortere?

Hvordan sorterer jeg indendørs?

Nytter det overhovedet?

FAQ's (ofte stillede spørgsmål)

Infofolder om den nye genbrugscontainer