Storskrald

Bestilleordning til afhentning af Storskrald, samt ovesigt over hvad Storskrald er i Jammerbugt Kommune.

Det er bedst, hvis du selv afleverer dit storskrald på genbrugspladsen - her har vi den bedste sortering. Hvis du har stort indbo, du ikke har mulighed for at køre på genbrugspladsen, kan du bestille afhentning af storskrald.

Bestilleordning

Hvis du har stort indbo, som du ikke har mulighed for at transportere på genbrugspladsen, kan du bestille op til 4 afhentninger ved din bolig om året.

Sommerhuse kan bestille afhentning af storskrald fra 1. april -1. november. Det koster 200 kroner.

Erhverv kan ikke benytte storskraldsordningen.

Bestil afhentning af storskrald

Anmeld uafhentet affald (Klik og vælg affaldstypen "Storskrald")

Hvad er storskrald?

Storskrald er stort indbo, som du ikke selv har mulighed for at aflevere på genbrugspladsen. Det betyder også, at mindre ting, for eksempel flasker og pap, ikke kan afhentes af storskraldsordningen. 

Vi skiller ikke noget ad – det vil sige, at tingene skal være ”rene”, så det er nemt at placere dem rigtigt på genbrugspladsen efter afhentning. For eksempel skal køleskabe være tømte.

Eksempler på hvad der er storskrald - og hvad der ikke er

JA TAK

 • Stort indbo
 • Møbler
 • Tæpper (sammenrullede)
 • Hårde hvidevarer
 • Stort elektronik
 • Plæneklippere
 • Cykler
 • Brændeovne
 • Barnevogne
 • Gyngestativer (adskilte)
 • Tørrestativer
 • Havemøbler
 • Grill

NEJ TAK

 • Mindre ting
 • Bygge- og anlægsaffald
 • Flamingo
 • Tøj
 • Sanitet
 • Køkkenelementer
 • Miljøfarligt affald
 • Pap og papir
 • Glas og flasker
 • Autodele
 • Haveaffald

Når du skal bestille storskrald, skal du fortælle os præcist, hvad du skal have hentet.

Vi tager kun det storskrald med, som du har bestilt afhentning af.

Du kan højst aflevere 150 kg storskrald ad gangen, og de enkelte dele må højst være 3 meter lange.

Storskrald skal stilles ud til skel senest klokken 7 på hentedagen, og tidligst aftenen før.

Du kan vælge en afhentningsdato, når du bestiller afhentning.

Lastbilen skal kunne komme frem og vende. Tjek at adgangsforholdene er i orden på billedet. Hvis lastbilen ikke kan komme frem til skel, skal du stille storskrald ud til nærmeste tilkørselsvej.

  

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Forsyning
Tlf.: 72 57 76 09
affald@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader