AdgangsforholdDin affaldsbeholder skal som udgangspunkt stilles til skel senest klokken 05.00 på tømmedagen hvis du bor i byen. Du kan dog få hentet affaldet inde på din grund, hvis adgangsforholdene er i orden. Du kan finde en tjekliste til adgangsforholdene herunder. Du kan også se en film om de mest almindelige problemer med adgangsvejene. Alle forhold skal være i orden, for at skraldemanden kan hente affaldet inde på din grund.

 Se film: Hjælp skraldemanden

Tjekliste til adgangsforhold - BY

Tjekliste til adgangsforhold - LAND

Tjekliste til adgangsforhold - SOMMERHUSE