For meget udbetalt SU

Hvis du har modtaget for meget SU, rejser Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte et krav om tilbagebetaling. Tilbagebetalingen sker til Statens Administration.

Hvad er et krav om tilbagebetaling af for meget SU?

Hvis du har modtaget for meget SU, rejser Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte krav om tilbagebetaling.

Kravet om tilbagebetaling kan opstå af forskellige årsager. Du kan have tjent for meget samtidig med, at du har modtaget SU, eller du kan have afbrudt din uddannelse og fortsat modtaget SU i en periode.

Tilbagebetalingen bliver varetaget af Udbetaling Danmark.

Du kan læse mere om tilbagebetaling af for meget udbetalt SU her:

Hvis du vil klage

Mener du ikke, at kravet er beregnet korrekt, skal du inden 4 uger efter meddelelsen fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes afgørelse sende klagen til:

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Bredgade 43

1260 København K

Fastholder styrelsen sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Hvad er et krav om tilbagebetaling af for meget SU?

Hvis du har modtaget for meget SU, rejser Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte krav om tilbagebetaling.

Kravet om tilbagebetaling kan opstå af forskellige årsager. Du kan have tjent for meget samtidig med, at du har modtaget SU, eller du kan have afbrudt din uddannelse og fortsat modtaget SU i en periode.

Tilbagebetalingen bliver varetaget af Udbetaling Danmark.

Du kan læse mere om tilbagebetaling af for meget udbetalt SU her:

Hvis du vil klage

Mener du ikke, at kravet er beregnet korrekt, skal du inden 4 uger efter meddelelsen fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes afgørelse sende klagen til:

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Bredgade 43

1260 København K

Fastholder styrelsen sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Skrevet af Udbetaling Danmark